Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ huấn luyện anh toàn, vệ sinh lao động

Dịch vụ xử lí khí thải, rác thải

Dịch vụ

Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

 
 
 
 

Phòng thử nghiệm của Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường (ETOHI) được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp. Chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm đạt  tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017, số hiệu VLAT- 1.0559. Và được phép hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi  trường lao đông động theo quyết định số: 71/MT-LĐ ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Cục quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế. Vì vậy Viện có đầy đủ chức năng :

– Lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, môi trường lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp

– Quan trắc, đo kiểm, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường không khí, khí thải, nước thải, chất thải, bùn thải theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc yêu cầu giám sát của doanh nghiệp

>>> Xem tiếp

Dịch vụ tư vấn môi trường

 

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường cung cấp đa dạng các dịch vụ về tư vấn môi trường như:

– Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các cấp Bộ, cấp tỉnh.

– Tư vấn, lập giấy phép môi trường

– Tư vấn, lập giấy phép đăng ký môi trường

– Tư vấn hồ sơ vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

>>> Xem tiếp

Tư vấn công nghệ xử lý khí thải, nước thải

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ xử lý khí thải, nước thải bao gồm:

– Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải như: nước thải từ bệnh viện, chung cư, khách sạn, khu resort, nhà máy, phân xưởng sản xuất…

– Tư vấn thiết kế các công trình xử lý khí thải của các nhà máy, phân xưởng sản xuất

– Thiết kế, lắp đặt, vận hành công trình xử lý nước cấp tập trung, cấp cho phân xưởng, nhà xưởng sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành

– Vận hành, duy trì các trạm xử lý nước thải cho các đơn vị có nhu cầu

>>> Xem tiếp

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường được cấp Quyết định đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động số 416/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 13 tháng 5 năm 2022 hạng C.

Phạm vi đào tạo huấn luyện vệ sinh lao động cho nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội.

>>> Xem tiếp

Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường 

Phòng thử nghiệm của Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường (ETOHI) được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp. Chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm đạt  tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017, số hiệu VLAT- 1.0559. Và được phép hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi  trường lao đông động theo quyết định số: 71/MT-LĐ ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Cục quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế. Vì vậy Viện có đầy đủ chức năng :

– Lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, môi trường lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp

– Quan trắc, đo kiểm, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường không khí, khí thải, nước thải, chất thải, bùn thải theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc yêu cầu giám sát của doanh nghiệp

>>> Xem tiếp

Dịch vụ tư vấn môi trường

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường cung cấp đa dạng các dịch vụ về tư vấn môi trường như:

– Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các cấp Bộ, cấp tỉnh.

– Tư vấn, lập giấy phép môi trường

– Tư vấn, lập giấy phép đăng ký môi trường

– Tư vấn hồ sơ vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

>>> Xem tiếp

Tư vấn công nghệ xử lý khí thải, nước thải

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ xử lý khí thải, nước thải bao gồm:

– Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải như: nước thải từ bệnh viện, chung cư, khách sạn, khu resort, nhà máy, phân xưởng sản xuất…

– Tư vấn thiết kế các công trình xử lý khí thải của các nhà máy, phân xưởng sản xuất

– Thiết kế, lắp đặt, vận hành công trình xử lý nước cấp tập trung, cấp cho phân xưởng, nhà xưởng sản xuất đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành

– Vận hành, duy trì các trạm xử lý nước thải cho các đơn vị có nhu cầu

>>> Xem tiếp

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Viện Y học Lao Động và Công Nghệ Môi Trường được cấp Quyết định đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động số 416/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 13 tháng 5 năm 2022 hạng C.

Phạm vi đào tạo huấn luyện vệ sinh lao động cho nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội.

>>> Xem tiếp