Hotline: 0969.35.35.36

Tài chính, IT, Nhân sự

ETOHI là nơi trọng dụng nhân tài, nơi mọi người được trao quyền để đưa ra quyết định và được khen thưởng vì thành tích, luôn được tạo cơ hội học hỏi, thăng tiến.

Bộ phận

    Các vị trí đang tuyển

    Kế toán

    Vị trí: Kế toán nội bộ (số lượng: 01), Kế toán tổng hợp (số lượng: 01) Yêu cầu: + Trình độ: Tốt nghiệp Đại học