Hotline: 0969.35.35.36

Tư vấn hồ sơ pháp luật môi trường cho doanh nghiệp

TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ môi trường là gì ? Nó bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ môi trường là các hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường của các doanh nghiệp, được thực hiện theo quy định cua pháp luật. Các hồ sơ môi trường được lập ra để giám sát, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

2. Căn cứ pháp lý:

+ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH 14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/01/2022

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

3. Các hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cần thực hiện

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

+ Giấy phép môi trường

+ Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

+ Đăng ký môi trường

+ Quan trắc chất lượng môi trường

4. Kết luận

Việc thực hiện đầy đủ các hồ sơ môi trường cần thiêt sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định bình thường. Và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng từ các hoạt động của các doanh nghiệp tới môi trường

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường có thể sẽ bị xử phạt. Thậm chí đình chỉ hoạt động kinh doanh sản xuất.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 0969.353.536

Email: info@etohi.vn