Hotline: 0969.35.35.36

Dịch vụ quan trắc môi trường

 1. Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là một quá trình kiểm tra đo đạc và theo dõi thường xuyên mang tính định kì thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường, quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau.

    2. Căn cứ thực hiện

+ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

+ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Luật bảo vệ môi trường.

+ Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

    3. Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

+ Các doanh nghiệp sản xuất : nhà xưởng, nhà kho, các nhà máy, các công ty sản xuất…

+ Khu công nghiệp: Các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp

+ Các cơ sở y tế : Bệnh viện, Thẩm mỹ viện, spa, cơ sở xét nghiệm y khoa, Nha Khoa, Phòng khám.

+ Khu dân cư , đô thị : Các khu dân cư, khu đô thị, chung cư.

+ Khu xử lý rác thải : bãi chôn lấp, trạm trung chuyển, nhà máy đốt rác

+ Lĩnh vực thương mại dịch vụ: Các tòa nhà văn phòng cho thuê, nhà hàng…

   4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được quan trắc môi trường định kỳ

+ Lập kế hoạch quan trắc và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý nên trong kế hoạch quản lý, quan trắc môi trường

+ Đề xuất đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện quan trắc môi  trường định kỳ cho cơ sở, khu công nghiệp của mình.

+ Sử dụng kết quả quan trắc nước thải công nghiệp để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Sử dụng kết quả quan trắc môi trường định kỳ để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm.

Để được tư vấn hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ  Hotline : 0969.35.35.36

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 0969.353.536

Email: info@etohi.vn